FTTH - FIBER PUBLIC 80M

Gói cước Filber Public

- Là gói cước Internet cáp quang FTTH duy nhất dành cho quán Game, sử đụng cho 20 - 40 máy tính.

- Miễn phí đại lý Internet Công Cộng.

- Tốc độ truy cập: 80 Mbps

- Tốc độ download và upload cam kết quốc tế: 1.592 Kbps

- Cước hàng tháng nguyên giá: 3.000.000 đồng/tháng.

- Cước hàng tháng khuyến mại: 1.500.000 đồng/ tháng.

- Thiết bị kèm theo: FTTH gateway, Converter, Module quang, có Wifi.

- Hình thức thanh toán: